Annons:
Transportstyrelsen
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Okunskap orsak till brister i upphandling

Beslutsfattarna saknade kunskap, arbetet med informationssäkerhet var eftersatt och säkerhetsfunktionerna på myndigheten utspridda. Det är de huvudsakliga orsakerna till att det gick fel i Transportstyrelsens upphandling och outsourcing av it-drift, konstaterade utredaren Thomas Bull på en presskonferens i dag, fredag.

2014 och 2015 genomförde Transportstyrelsen en upphandling av it-drift. Myndigheten tecknade till slut ett avtal med IBM och dess underleverantörer i Östeuropa, något som ledde till att ett åttiotal icke säkerhetsklassade it-tekniker fick tillgång till sekretessbelagd information, som om de röjdes kunde innebära ett hot mot rikets säkerhet. 

Det är bakgrunden till att regeringen 2017 beslutade att en utredare skulle granska Transportstyrelsen upphandling.  

Den helt grundläggande orsaken till det som skedde är att det i hög grad saknades relevant kunskap om vilken information myndigheten hade och att det även saknades kunskap om hur sådan information ska hanteras, konstaterade utredaren Thomas Bull på en presskonferens.  

Han lyfter även fram att det var en snäv tidsgräns för IBM och att Transportstyrelsen hade tre stora upphandlingar som pågick samtidigt. Dessutom var säkerhetsfunktionerna på myndigheten utspridda, underbemannade och inte samordnade.  

– En säkerhetsorganisation på en myndighet måste vara mer samlad och bättre förberedd på att ta hand om frågor med känslig information, sade Thomas Bull på presskonferensen. 

Det är ingen tvekan om vilka som bär ansvaret: 

– Vi har ganska klart för oss vilka som är ansvariga. Det är generaldirektörerna för myndigheten. Men även styrelsen bär det fulla ansvaret, sade Thomas Bull. 

Han syftade både på Maria Ågren som tillträdde som generaldirektör på Transportstyrelsen i mars 2014 och hennes företrädare Staffan Widlert. Denne hade några år tidigare beslutat om att hanteringen av myndighetens it-system skulle outsourcas. Men det blev Maria Ågren som slutförde upphandlingen. 

I januari 2017 fick Maria Ågren sparken. Senare godtog hon ett strafföreläggande för grov oaktsamhet för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter. Även ställföreträdande generaldirektören Jacob Gramenius har tagit vissa beslut och valde själv att avgå efter att media konfronterat honom med uppgifter. 

Bli den första att tycka till!