Annons:
Länsstyrelserna
Nyhet
AVKarin ThorsellTyck till!

Omfördelning av utvecklingsansvar får kritik

Redan tidigare har ansvaret för regional tillväxt och för transportinfrastruktur flyttats från länsstyrelserna till landstingen i en majoritet av länen. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att förändringen ska göras för samtliga län. ST vid Länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i arbetsgivarens kritik mot förslaget.

Det handlar om lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som regeringen nu föreslår ska gälla i hela landet. Hittills har lagen omfattat 14 län där landstinget eller i förekommande fall, regionen, tagit över ansvaret dels för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling, dels för länsplaner för regional transportinfrastruktur.  

Under 2017 föreslog regeringen att lagen skulle utökas till att också omfatta Stockholms, Kalmar och Blekinge län, men efter att Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns landsting själva ansökt hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret föreslår regeringen alltså att lagen ska omfatta samtliga län.  

Anne-Jeanette Johansson är ordförande för ST inom länsstyrelserna. Hon arbetar själv inom en av de länsstyrelser som inte omfattats av lagen tidigare, nämligen i Stockholms län.  

– Länsstyrelsen här har skrivit ett remissvar som vi i ST instämmer i, att vi vill behålla de här funktionerna inom länsstyrelsen. Vi anser att det är olämpligt att staten lämnar ifrån sig ansvaret för utveckling och infrastruktur i huvudstaden, så att regeringen inte längre kan styra över den.  

På länsstyrelsen i Stockholms län omfattas totalt runt tjugo personer. Alla arbetar inte heltid med de berörda områdena och det är därför oklart vilka som omfattas. 

Anne-Jeanette Johansson berättar att förhandlingarna om verksamhetsövergång har gått bra för de anställda som tidigare bytt arbetsgivare från länsstyrelsen till landsting.    

Civilminister Ardalan Shekarabi, S, skriver i ett pressmeddelande att förslaget innebär en önskvärd enhetlighet vad gäller det regionala utvecklingsansvaret.

"Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska förankringen när det aktuella ansvaret överförs till landstingen i länen", skriver han.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Men vid val ska beteckningen landstingsfullmäktige användas även i fortsättningen.   

 

Bli den första att tycka till!