Annons:
Sjukpenningen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Omstridd revisionsrapport utan åtgärd

Regeringen vidtar inga särskilda åtgärder med anledning av Riksrevisionens omdebatterade rapport ”Är sjukskrivning bra för hälsan?”. I rapporten dras slutsatsen att tuffare bedömningar leder till snabbare återgång i arbete.

Enligt regeringens svar på Riksrevisionens rapport behövs mer kunskap om hur rätt stöd kan hjälpa individen att komma tillbaka till hälsa och arbete. Eftersom rapporten ”Är sjukskrivning bra för hälsan?” inte innehåller några uttalade rekommendationer tänker regeringen inte vidta några ytterligare åtgärder. Regeringen kommenterar inte Riksrevisionens slutsatser om att tuffare bedömningar av sjukskrivna leder till snabbare återkomst till arbetsmarknaden.

”Den stigande sjukfrånvaron är oroande. Att bryta utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron är en ytterst prioriterad fråga för regeringen. Bedömningen är att det behövs åtgärder på bred front och av olika aktörer för att sjukfrånvaron ska kunna stabiliseras. Åtgärder inom arbetsmiljö, hälso- och sjukvård, familjepolitik, jämställdhet och arbetsmarknad bidrar till förbättrad hälsa och bättre möjligheter för människor att stanna kvar i eller återkomma till arbete”, skriver regeringen i sin skrivelse till riksdagen.

Regeringen har mot bakgrund av bland annat Riksrevisionens rapport redan tidigare gett Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga och analysera sysselsättning och försörjning bland dem som nekas sjukpenning mellan dag 180 och 380 i rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan ska studera om individerna övergår till arbete sedan Försäkringskassan nekat fortsatt sjukpenning, samt om den enskilde återvänder till samma yrke eller bransch som före sjukskrivningsperioden. Myndigheten ska också undersöka om de som nekas sjukpenning får annan ersättning från socialförsäkringen, a-kassa, bistånd från socialtjänsten eller om de har andra försörjningskällor.

Bli den första att tycka till!