Annons:
FÖRSVARSMAKTEN
Nyhet
AVKarin ThorsellTyck till!

Oro för öppenheten i försvaret

Kan man som anställd i Försvarsmakten fritt framföra fakta och åsikter utan att det resulterar i repressalier från chefer och ledning? Det frågar Officersförbundets ordförande Lars Fresker efter ÖBs petning av en generalmajor i förra veckan.
Officersförbundets ordförande Lars Fresker.Bild:Cecilia Larsson-Lantz

”Ska vi kunna föra en ärlig och konstruktiv diskussion kring förutsättningarna för Försvarsmakten och svensk försvarsförmåga får det inte ens finnas en misstanke om att man som anställd inom Försvarsmakten inte ska kunna framföra åsikter [...] utan att riskera sin karriär.”  Så skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker bland annat i sitt uttalande på förbundets hemsida.

Inlägget handlar om att generalmajor Anders Brännström petats från sitt uppdrag som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning efter att ha uttalat sig i media.

Lars Fresker pekar på att Försvarsmakten själv skriver att anställda ska kunna uttrycka sin fria mening förutsatt att den inte strider mot Försvarsmaktens värdegrund. Han menar att Anders Brännström uttalanden varken bryter mot Försvarsmaktens värdegrund eller mot den lojalitet en arbetsgivare har rätt att kräva.

”Det här riskerar naturligtvis att få effekter för öppenheten i Försvarsmakten, och gäller i förlängningen hela officerskårens rättigheter i ett demokratiskt och rättssäkert Sverige”, skriver Lars Fresker.

Till Dagens Nyheter säger han också att många medlemmar hör av sig och är oroade över var gränsen går för hur mycket de kan delta i försvarsdebatten utan att anses illojala.  

Officersförbundet arbetar sedan i fredags med att samla in information för att utreda vilka arbetsrättsliga fel som eventuellt har begåtts.

Bli den första att tycka till!