Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Otydliga regler för statens redovisning

Riksrevisionen anser att reglerna för den statliga redovisningen fortfarande inte är tillräckligt tydliga. I en årlig rapport till riksdagen pekas också på brister i myndigheternas interna styrning.

I sin årliga revision granskar och bedömer Riksrevisionen cirka 230 statliga myndigheters årsredovisningar. Granskningen omfattar om redovisningarna är tillförlitliga och korrekta, om räkenskaperna är rättvisande och om myndigheterna följer regler och beslut. I rapporten kritiseras 16 olika myndigheter. Statens fastighetsverk och Tillväxtverket får särskilt skarp kritik, som Publikt tidigare rapporterat.

I 2017 års rapport till riksdagen lyfter Riksrevisionen otydligheter när det gäller reglerna för den statliga redovisningen, myndigheters avgiftsfinansiering samt intern styrning och kontroll. Dessutom pekar rapporten ut ett antal brister i kontrollen av bidragssystemet för forskning, utveckling och innovation samt av den statliga verksamhet där ansvaret är delat mellan myndigheter.

”Detta är till stora delar problem som Riksrevisionen påpekat under ett antal år, men som fortfarande inte fått någon lösning. Det kan riskera att skapa brister i den information som regeringen får och som slutligen summeras i årsredovisningen för staten”, skriver riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen påpekar också bland annat att statens styrning av fortbildningen vid landets lärosäten inte garanterar att utbudet motsvarar efterfrågan och behov, att utvecklingen av e-förvaltningen går långsamt i Sverige och att myndigheternas interna styrning och kontroll behöver stärkas.

Bli den första att tycka till!