Annons:
Lärosätenas överblivna forsknings- och utbildningsanslag samt andra överskott är större än någonsin och uppgår till 12,3 miljarder kronor.Bild:Getty Images
högskolan
Nyhet
AVLinda Kling1 kommentarer

Outnyttjade medel vid statliga lärosäten

Drygt 12 miljarder kronor. Så stort är de statliga universitetens och högskolornas överskott av oförbrukade anslag. ”Ineffektivt resursutnyttjande” konstaterar Riksrevisionen.

De statliga lärosätenas myndighetskapital, det vill säga överblivna forsknings- och utbildningsanslag och andra överskott, är större än någonsin och uppgår till 12,3 miljarder kronor.

Riksrevisionens granskning visar att lärosätena har haft svårt att omsätta höjda anslag i forskning och utbildning. Sedan 2007 har de fått ökade intäkter med närmare 20 miljarder kronor, men nästan 40 procent ligger kvar som sparade medel.

”Lärosätena behöver kunna spara pengar för kommande åtaganden och oförutsedda händelser. Men oförbrukade anslagsmedel i så här stor omfattning tyder på att delar av verksamheten försenats eller inte blivit av”, kommenterar Keili Saluveer, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbättra sin styrning genom att bland annat tydliggöra förutsättningarna för myndighetskapital vid de statliga lärosätena, samt att överväga kriterier för hur stora myndighetskapitalen får bli.

I takt med att mer och mer medel för forskning, utveckling och innovation har kanaliserats till högskolor istället till för konsultbolag har medlen lagts på hög och inte utnyttjats i den grad som var tänkt.
Alltså tänk om och skapa en bättre dynamik som vi hade tidigare när det gäller korta innovationsprojekt.