Annons:
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Outnyttjade platser på högriskanstalter

Tre av fyra platser står tomma på Kriminalvårdens högsäkerhetsfängelser. Enligt gatutidningen Faktum kostar varje intern där 22 500 kronor per dag, jämfört med 3 000 kronor på vanlig anstalt.

Dagens Juridik citerar tidningen Faktum som har publicerat en egen granskning av läget vid tre av Kriminalvårdens högsäkerhetsanstalter, Kumla, Hall och Saltvik. Enligt Faktum står 55 av 72 platser för ”särskilt farliga” kriminella och intagna med skyddsbehov tomma. Enligt Kriminalvården motsvarar beläggningsgraden inte klientunderlaget.

Enligt Faktum kostar varje intern i genomsnitt 22 500 kronor per dag på en högsäkerhetsavdelning, jämfört med cirka 3 000 kronor på en ”vanlig” anstalt eller på häkte. De tomma säkerhetsplatserna resulterar ibland i att hela avdelningar står tomma. Ett sätt att lösa situationen är för Kriminalvården att utnyttja tomma avdelningar som häkten, skriver tidningen.

Justitieombudsmannen, JO, har tidigare kritiserat Kriminalvården för att myndigheten placerat intagna som behöver särskilt skydd på sina säkerhetsavdelningar. JO konstaterade då att en anledning sannolikt var att Kriminalvården har fler säkerhetsplatser än det finns behov av. JO skriver i sitt beslut att en säkerhetsavdelning är den mest kontrollerande miljö en intagen som inte sitter i isolering kan placeras i, och att de intagna där utsätts för mer kontrollerande åtgärder än intagna på annat håll i Kriminalvården.

Enligt Kriminalvården pågår nu ett arbete för att se om det går att tillfälligt ersätta behovet av häkte i Västerås genom förändringar av befintlig häktesverksamhet vid Salberga. Det handlar då i första hand om att inrätta restriktionsplatser. Utredningen ska också visa om det går att inrätta permanent häktesverksamhet för klienter inom upptagningsområdet för Västmanlands tingsrätt vid Salberga och vilka konsekvenser det får för häktesverksamheten i Västerås.

Bli den första att tycka till!