Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Överklagar till högsta instans

Konkurrensverket vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen och överklagar kammarrättens dom om den direktupphandling Migrationsverket har gjort avseende byggnadsarbeten.

Kammarrätten i Jönköping avslog för några veckor sedan Konkurrensverkets krav på Migrationsverket på 5,5 miljoner kronor i böter. Tidigare hade förvaltningsrätten gått på Konkurrensverkets linje, men Migrationsverket valde att överklaga.

Enligt kammarrätten hade upphandlingen påbörjats innan reglerna om upphandlingsskadeavgift trätt i kraft. Därför kunde enligt domen inte Migrationsverket åläggas att betala upphandlingsskadeavgiften.
Nu anser Konkurrensverket att ett klargörande från Högsta förvaltningsdomstolen är nödvändigt:

”Övergångsbestämmelsens tolkning och frågan om när en otillåten direktupphandling ska anses påbörjad är av principiell vikt. Ett klargörande kan påverka rättstillämpningen i såväl mål om överprövning, som i mål om upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling”, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!