Annons:
öppenhet
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Personliga filer lämnas inte ut

Allmänheten har inte rätt att ta del av kammarrättspresidenternas personliga förteckningar av mappar och filer i tjänstedatorn, så kallade hemkataloger. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

En man med kopplingar till föreningen Juridikfronten hade begärt att få ut en fullständig förteckning över de fyra kammarrättspresidenternas filer och mappar i tjänstedatorn, rapporterar dagensjuridik.se. Han ville endast ha namnen på filerna och mapparna.

Men det blev stopp i alla rättsliga instanser. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är en ”hemkatalog” ett personligt lagringsutrymme för den anställde, och tjänstemannen skapar själv sin systematik och sköter uppdateringen.

Den är därmed inte ett diarium eller en journal i tryckfrihetsförordningens mening, anser domstolen, och inte heller ett register eller en förteckning som förs löpande. Det innebär i sin tur att individuella mappar och filer inte är att betrakta som allmän handling.

Bli den första att tycka till!