Annons:
Statsbudgeten
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Polisen får 700 miljoner kronor i vårbudgeten

Polisen, försvaret och skolan får tillskott i vårändringsbudgeten. När finansminister Magdalena Andersson, S, presenterade budgeten tog hon särskilt upp det dödliga våldet och att gängkriminaliteten kryper ned i åldrarna som motiv för att tillföra Polisen 700 miljoner kronor i år.
Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sveriges ekonomi går starkt och prognosen visar på överskott i statsbudgeten under hela mandatperioden. Arbetslösheten är den lägsta sedan finanskrisen 2008. Ungdomsarbetslösheten minskar men är fortfarande högre än i exempelvis Tyskland, Österrike och Danmark. Finansminister Magdalena Andersson målade upp en positiv bild av Sverige när hon presenterade vårpropositionen.

Men, hon ser en del orosmoln. Hon lyfte särskilt fram att det dödliga våldet ökade 2015 och också ser ut att ha ökat 2016. Hon konstaterade att gängkriminaliteten ökar och kryper ned i åldrarna.

– Den största satsningen i budgeten är att vi tillför polisen ytterligare resurser, sade Magdalena Andersson.

Polisen får 700 miljoner kronor innevarande år. Men påpekade finansministern, en bra skola är ett sätt att arbeta brottsförebyggande. 

Därför tillförs 500 miljoner kronor till skolor med låg andel behöriga till nationella program och 150 miljoner kronor till gymnasieskolans introduktionsprogram. Dessutom får den sociala barn och ungdomshälsovården 150 miljoner kronor och den pågående satsningen på barn och ungdomars psykiska hälsa får ytterligare 100 miljoner kronor.

Magdalena Andersson ser också en betydande politisk osäkerhet i omvärlden.

I budgeten tillför regeringen därför en halv miljard kronor till totalförsvaret, varav Försvarsmakten får det största tillskottet på drygt 400 miljoner kronor. Krisberedskapen tillförs 60 miljoner kronor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarets radioanstalt, FRA, får 10 miljoner kronor vardera.

– Demokratiska samhällen är sårbara, sade Magdalena Andersson och nämnde särskilt IT-säkerheten.

De största satsningarna i övrigt är att både klimatinvesteringsprogrammet, "klimatklivet", och förlossningsvården tillförs en halv miljard kronor kronor vardera.

Bli den första att tycka till!