Annons:
Polisen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Polisen vill ha 1 000 nya civilanställda

Polisen behöver anställa 1 000 nya civila medarbetare med expertkompetens redan under 2019 och 2020. Det skriver Polismyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.

För att möta de ökade kraven ser Polismyndigheten ett behov av att anställa ytterligare 1 000 civila medarbetare med expertkompetens redan under 2019 och 2020, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Bakgrunden är bland annat en ökad belastning på grund av den grova våldsbrottsligheten, en ökande befolkning och nya arbetsuppgifter för polisen. Rekryteringarna ska bland annat stärka utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och öka det juridiska stödet inom polisen.

”Det är en utmaning med att snabbt utöka antalet polisanställda. Vi måste därför fortsätta arbetet för att förbättra arbetsvillkoren och medarbetarnas arbetsmiljö. Det krävs för att kunna behålla polisens attraktionskraft för nuvarande medarbetare och för att attrahera nya medarbetare”, konstaterar ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving.

Polismyndigheten delar regeringens bedömning att polisen behöver 10 000 fler medarbetare till utgången av 2024. Det innebär att ytterligare 7 000 behöver medarbetare rekryteras till utgången av 2024, utöver tidigare beslut.

”Läget i de mest brottsutsatta områdena har försämrats med fler dödskjutningar och ökad otrygghet. Det krävs ytterligare satsningar för att vända utvecklingen av den grova brottsligheten och samtidigt klara av annan brottslighet som till exempel sexualbrott och internationella stöldligor”, kommenterar Mats Löfving i pressmeddelandet.

Enligt underlaget måste polisens IT-kompetens och infrastruktur på IT-området utvecklas, då merparten av brottsutredningarna är IT-relaterade i någon form.

Bli den första att tycka till!