Annons:
Socialförsäkringar
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Professor kritiserar Försäkringskassan

Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, kritiserar Försäkringskassan för bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Enligt henne tar politiken över juridiken i bedömningen av sjukfall.

Försäkringskassans uppdrag från regeringen är entydigt att minska sjuktalen. Fram till 2020 ska sjuktalen ned till 9,0 från dagens nivå på 10,8 dagar. Ruth Mannelquist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, säger till SVT att målen inte är oproblematiska. I Västerbotten har både antalet avslag och fallen av indragen sjukpenning ökat.

”Jag ser det som ett problem att man har en politisk vilja om att man ska ha ett visst sjuktal i landet och att det påverkar en juridisk bedömning. Om man tittar på den arbetslivsforskning som finns så kan man konstatera att arbetslivet är väldigt ansträngt för många”, säger Ruth Mannelqvist till SVT.

Enligt Ruth Mannelqvist finns det stora brister i det nuvarande systemet:

”Det är rättsosäkert så till vida att det är svårt att förutse vad beslutet kommer att vara. Reglerna har sett ungefär likadana ut under väldigt lång tid, men tillämpningen av reglerna har sett ganska olika ut. Sjuktalen har varierat genom åren och det handlar inte om att folk blir friskare eller sjukare, utan om hur man tillämpar reglerna”, säger hon till SVT.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, avvisar kritiken:

”Jag delar inte uppfattningen om att det är rättsosäkert. Tvärtom är det så att Försäkringskassan har fått extra resurser för att stärka kvaliteten i handläggningen, så att fler ska få sin arbetsförmåga bedömd och därmed få rätt stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete”, säger hon till SVT.

Enligt Annika Strandhäll är det inget självändamål att ha så mycket människor som möjligt i sjukförsäkringen, utan det viktiga är att folk inte blir sjuka av sitt arbete.

”Däremot ska jag inte svära mig fri och säga att vi inte har problem i sjukförsäkringen, för det har vi. Framför allt med kommunikationen mellan våra myndigheter och olika aktörer. Det behöver förbättras för att inte enskilda människor ska hamna i kläm”, säger socialförsäkringsministern till SVT.

Bli den första att tycka till!