Annons:
Domstol
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Rådman varnas för långsam handläggning

En rådman vid en tingsrätt i Mellansverige varnas av statens personalansvarsnämnd för att ha meddelat domar alldeles för långsamt. JO har tidigare kritiserat de långa handläggningstiderna.

Precis som Justitieombudsmannen, JO, har Statens ansvarsnämnd kommit fram till att rådmannen skjutit fram avkunnandet av domar i fyra fall, varav ett vårdnadsmål och två brottmål med häktade personer. Enligt JO skulle dom i vårdnadstvisten ha meddelats en månad tidigare och i ett av brottmålen, som gällde ett allvarligt brott med flera tonåringar inblandade, borde dom ha meddelats tio dagar tidigare, skriver lokaltidningarna.

Rådmannen har förklarat inför ansvarsnämnden att arbetsbördan hade varit hög och arbetssituationen varit stressig. Först i efterhand insåg att rådmannen att hen borde ha meddelat sin chef om arbetsbördan och behovet av stöd. I samråd med sin överordnade har rådmannen nu en plan för att meddela domar i bättre tid i fortsättningen.

Statens ansvarsnämnd konstaterar i sitt beslut att rådmannen ”befunnit sig i en besvärlig arbetssituation” och noterar att rådmannen insett att handlandet varit felaktigt och planerat åtgärder för att motverka att saken upprepas. Men nämnden anser ändå att tre av de försenade domarna utgör tjänsteförseelser som ”inte är ringa”.

Liksom JO anser ansvarsnämnden att en varning är tillräcklig som påföljd.

Bli den första att tycka till!