Annons:
INTERNREVISION
Nyhet
AVElin EkseliusTyck till!

Regeringen avvisar Riksrevisionens förslag

Tidigare i år uppmärksammade Riksrevisionen flera brister vid myndigheternas internrevisioner. Men nu avvisar regeringen alla Riksrevisionens förslag till åtgärder. Som orsak anges att internrevisionen behöver vara anpassad till förutsättningarna på de olika myndigheterna.

Publikt har tidigare rapporterat om den granskning av myndigheters internrevisioner som Riksrevisionen gjorde i början av året. Riksrevisionen konstaterade då att internrevisionen behöver få bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete.

Nu har regeringen tagit ställning till Riksrevisionens förslag och presenterar sina slutsatser i en skrivelse. Regeringen väljer att avvisa alla förslag i rapporten. Bland annat gäller det förslaget om att införa ett krav på att varje internrevision ska omfatta minst en heltidstjänst. Regeringen anser att det bör vara upp till varje enskild myndighet att avgöra hur stora resurser internrevisionen ska få.

Inte heller tycker regeringen att det behöver införas krav på att internrevisionen ska lämna en årlig bedömning av myndighetens interna styrning och kontroll till myndighetsledningen. Regeringen anser också i det fallet att den enskilda myndigheten bör avgöra vilka rapporter den vill begära in från internrevisionen.

Dessutom nobbar regeringen Riksrevisionens förslag om att ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att samordna kvalitetssäkringen av myndigheternas internrevision. Regeringen påpekar att Ekonomistyrningsverket redan följer myndigheternas kvalitetsgranskning och rapporterar till regeringen om vilka myndigheter som är försenade med sådana granskningar.

”Det är enligt regeringen heller inte önskvärt att utforma regelverket på ett sätt som förhindrar ett effektivt genomförande vid enskilda myndigheter”, skriver regeringen och anser därmed att granskningsrapporten är slutbehandlad.

 

Bli den första att tycka till!