Annons:
Posten
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringen föreslår ändrad postlag

Regeringen lägger fram förslag om ändringar i postlagen till riksdagen. Syftet är att anpassa lagstiftningen till digitaliseringen och se till att posttjänster hålls tillgängliga i hela landet.

Förslagen till förändringar i lagstiftningen kring Posten har tidigare varit föremål för en lagrådsremiss. På torsdagen beslutade regeringen att gå vidare med förslagen till riksdagen. Lagändringarna ska, enligt regeringen, möjliggöra bättre uppföljning och bevakning av dem som erbjuder posttjänster.

”Vi fortsätter arbetet med att säkra en god postservice i hela landet. Med dessa beslut får vi bättre verktyg för att tydliggöra vilken postservice medborgarna kan kräva och förvänta sig”, kommenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP, i ett pressmeddelande.

Propositionen innehåller samma två förslag som den tidigare lagrådsremissen: Att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om på vilket sätt den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av postförsändelser ska fullgöras, och att den som tillhandahåller en posttjänst ska lämna vissa uppgifter om sin ekonomi och verksamhet till staten. Det gäller uppgifter som behövs för att följa upp utvecklingen på postområdet och för att bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov, och av att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.

Ändringarna i postlagen föreslås träda i kraft 1 april 2018. Redan tidigare har regeringen beslutat om lägre krav på postutdelningen, att brev inte längre behöver delas ut över en natt. I stället ska ett brev med normalporto delas ut inom två dagar. 

Bli den första att tycka till!