Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringen satsar mot osund konkurrens

Arbetsmiljöverket får 18 miljoner kronor årligen under tre år för att stärka myndigheternas arbete mot osund konkurrens. Syftet är att utveckla metoderna för myndighetsgemensam tillsyn.

Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverket får 18 miljoner kronor årligen under tre år för att stärka arbetet mot osund konkurrens. Myndigheten ska samordna metodutvecklingen för myndighetsgemensam tillsyn.

Företag som medvetet fuskar för att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika lagar och regler, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Det kan till exempel handla om brott mot arbetsmiljölagen, skattelagstiftningen, utlänningslagen samt bedrägerier och arbetskraftsexploatering. Olika myndigheter har olika uppdrag och ansvarsområden när det gäller att bekämpa de här brotten. En god samverkan mellan de berörda myndigheterna är avgörande för att arbetet mot osund konkurrens ska vara effektivt.

”Företag med fusk som affärsidé har ingen plats på svensk arbetsmarknad. Därför avsätter regeringen ytterligare resurser för att stärka myndigheternas arbete mot osund konkurrens”, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, S, i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!