Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVMattias Lahti DavidssonTyck till!

Regeringen står fast vid lex Laval

Både TCO och LO anser att lex Laval måste ändras eftersom lagen kränker grundläggande fackliga rättigheter. Men arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson anser att lex Laval är förenlig med den europeiska sociala stadgan.

I går, onsdag, kom nyheten att Europeiska kommittén för sociala rättigheter anser att svenska lagen lex Laval kränker strejkrätten och den fackliga förhandlingsrätten. FN-organet ILO uttalade kritik mot lex Laval i februari.

Därmed måste regering och riksdag ändra lagen, anser TCO och LO.

– Vi måste se över rättsläget och skapa nya regler för situationer där utländska företag utstationerar arbetstagare till Sverige, säger TCOs chefsjurist Samuel Engblom.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har även tittat på om lex Laval möjliggör en likabehandling av migrantarbetare. Det tycker Samuel Engblom är extra intressant.

– Kommittén säger att utstationerade också är migrantarbetare vilka enligt stadgan har rätt till likabehandling. Att återupprätta likabehandlingsprincipen i EU-rätten skulle vara ett sätt att lösa problemet, säger Samuel Engblom.

Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, säger till Kommunalarbetaren att han tror att det blir omöjligt för regeringen att hävda att Lex Lavals begränsning av fackliga rättigheter fortfarande gäller.

– Lex Laval bygger på en dom i EU-domstolen. EU förhandlar om medlemskap i Europarådet. Det kan inte vara politiskt möjligt för EU att då hävda att de har en annan rättsordning än Europarådet, säger Claes-Mikael Jonsson till Kommunalarbetaren.

Men arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson gör en annan bedömning. I ett svar till Publikt skriver hennes pressekreterare att regeringen anser att ”lex Laval är förenlig med den europeiska sociala stadgan”.

Hon hänvisar till den parlamentariska utstationeringskommittén som ska komma med sitt förslag hösten 2014.

Samuel Engblom, som sitter i utstationeringskommittén, ska framföra sin syn på rättsläget under mötet denna eftermiddag.

Bli den första att tycka till!