Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringen utvidgar extratjänsterna

Regeringen ändrar nu reglerna för extratjänster, så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas i civilsamhället för att arbeta med till exempel kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Extratjänster finns kan i dag inrättas bland annat inom sjukvård, skola, äldrevård och förskola. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett jobb ändrar regeringen reglerna kring extratjänster. Från 1 juli får man anställa personal på extratjänster även vid kulturell verksamhet, hos ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

Sedan tidigare har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden haft möjlighet att anställa personer som en extra resurs att stötta verksamheten. Meningen med extratjänster är att ge personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett meningsfullt jobb. Den arbetsgivare som skapar en extratjänst får full subvention av lönekostnaderna under tolv månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänsterna administreras av Arbetsförmedlingen.

Bli den första att tycka till!