Annons:
Integration
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringen vill att nyanlända ges bättre stöd

Arbetsförmedlingen har fått regeringens uppdrag att förstärka sitt arbete med nyanlända i etableringsuppdraget så att dessa får insatser av hög kvalitet.

Regeringen anser att Arbetsförmedlingen behöver vidta åtgärder för att förbättra resultaten inom etableringsuppdraget. Myndigheten bör lära från andras goda exempel på lokal och regional nivå samt kontinuerligt utveckla arbetssättet inom etableringsuppdraget i hela myndigheten, skriver regeringen i uppdraget.

Nyanländas kompetenser och erfarenheter ska kartläggas snabbare och med högre kvalitet. Med den utgångspunkten ska Arbetsförmedlingen skapa tydligare och snabbare processer för nyanlända med bristande utbildning. En större andel av de nyanlända som står närmare arbetsmarknaden ska snabbare matchas mot arbete. I arbetet med att matcha mot arbete vill regeringen att nyanländas yrkeskompetens tas tillvara. Erfarenheterna och arbetssätten från snabbspåren ska användas i det arbetet.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att ge de nyanlända grundläggande information om hur svensk arbetsmarknad fungerar. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten ta initiativ till samarbete med arbetsmarknadens parter.

Arbetsförmedlingen ska också aktivt och strategiskt samverka med kommuner och andra relevanta aktörer och samverka med Delegationen för unga och nyanlända i arbete och andra relevanta myndigheter.

Bli den första att tycka till!