Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Regeringen vill styra statens lokala närvaro

Fler statliga myndigheter behöver vara närvarande lokalt och regeringen bör styra den statliga lokala närvaron, föreslår Statens servicecenter."Det är ett bra förslag. Regeringen måste ta ett större ansvar och öka styrningen", säger civilminister Ardalan Shekarabi, S, till Publikt.

Statens servicecenter, SSC, har haft regeringens uppdrag att utreda samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner. Redan tidigare i år har den parlamentariska landsbygdskommittén föreslagit att en ny statlig lokal serviceorganisation ska skapas med fler myndigheter än de tre som har lokala servicekontor i dag – Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Nu går Statens servicecenter på landsbygdskommitténs linje och föreslår att ytterligare fem myndigheter ska finnas på plats i lokala servicekontor: Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Trafikverket.

Precis som landsbygdskommittén föreslår SSC också att de lokala servicekontoren ska ledas av en ny eller en befintlig myndighet, men inte av någon av de berörda myndigheterna.  

– Förslaget är jättebra. Det bygger på att regeringen ökar sin styrning och har helhetsansvaret. Medborgarna förväntar sig att myndigheterna ska agera samordnat, säger Ardalan Shekarabi

I dag finns 103 statliga lokala servicekontor. Enligt SSCs förslag bör staten utgå från de befintliga kontoren i utvidgningen, men anger ingen siffra på hur många kontor som bör finnas. Men civilministern konstaterar att kontoren i vilket fall måste bli fler.

– Det finns tomma fläckar både i glesbygd och närmre större orter, säger Ardalan Shekarabi.

Enligt SSCs utredning är det flera faktorer som påverkar var kontoren bör ligga i framtiden. Det handlar exempelvis om medborgarnas genomsnittliga geografiska avstånd till närmaste servicekontor, antalet besökare på befintliga kontor, löne- och lokalkostnader och möjligheten till kompetensförsörjning.

SSC konstaterar också att lokal fysisk service är dyrt. Exempelvis har femton mindre servicekontor en genomsnittlig besökskostnad som överstiger 150 kronor per besök. SSC bedömer att utbyggnaden av lokalkontoren kommer att fördubblas till upp mot en miljard kronor.

Servicekontoren föreslås i ett första skede fungera som en plats för digital självservice, men ska erbjuda allmän muntlig information eller personliga möten med handläggare från berörda myndigheter. Finansiering för att bemanna kontoren bör helt eller delvis föras över från berörda myndigheters anslag till den nya serviceorganisationen. Men hur många jobb det handlar om vill varken civilministern eller Statens servicecenter uttala sig om. 

Den nya serviceorganisationen bör dock ha en ledning om 20 till 40 personer som placeras på en ort utanför storstadsområdena, skriver SSC.

Statens servicecenter anser att verksamheten kan starta 1 juli 2018.

Samtidigt som Statens servicecenter lämnar sin utredning till regeringen har remissvaren till landsbygdskommitténs förslag kommit in. Statskontoret är kritiskt och ser inte några tydliga argument för en ny organisation för statlig lokal service. Myndigheten är också kritisk till landsbygdskommitténs förslag om att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholm.

Även Riksrevisionen och Arbetsgivarverket är kritiska till att omlokalisera 10 000 statliga jobb. Riksrevisionen hänvisar till att granskningar av tidigare omlokaliseringar pekat på problem med brist på kompetens, produktionstapp och att omlokaliseringarna blev mycket dyrare än förväntat.

Om landsbygdskommitténs förslag säger Ardalan Shekarabi att regeringen inte utgår från en siffa.

– Vi tittar på myndigheter som har lämpliga förutsättningar och kommer att återkomma med förslag. 

Bli den första att tycka till!