Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringens felräkningar under lupp

Riksrevisionen har inlett en granskning av regeringens nya satsningar i arbetsmarknadspolitiken. Bakgrunden är tidigare missbedömningar, bland annat av hur många som skulle beröras av extratjänster och traineejobb.

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av hur regeringen har räknat för att bedöma deltagarantal och kostnader när det gäller nya arbetsmarknadspolitiska insatser. I ett pressmeddelande konstaterar Riksrevisionen att arbetsmarknadspolitiken årligen omsätter tiotals miljarder kronor och påverkar inte bara individer utan också myndigheter, organisationer och företag. Under det senaste decenniet har olika regeringar infört en rad nya arbetsmarknadspolitiska insatser, från instegsjobb och upphandlade jobbcoacher till extratjänster och utbildningskontrakt.

För många av de här insatserna har deltagarantalet blivit betydligt lägre än vad regeringen planerade. Skillnaden mellan prognos och utfall har bidragit till att delar av de beslutade anslagen inte har använts, konstaterar Riksrevisionen. För 2015 redovisade Arbetsförmedlingen att 732 miljoner kronor hade blivit över av anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, därför att de nya insatserna extratjänster och traineejobb inte uppnått de volymer som regeringen räknat med.

Resultatet av Riksrevisionens granskning kommer att presenteras i augusti.

Bli den första att tycka till!