Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Regeringens styrning inte alltid till hjälp

Det går sällan att peka på några mätbara resultat när regeringen väljer att styra med strategier eller handlingsplaner, konstaterar Statskontoret efter att ha granskat ett 60-tal strategidokument.

Statskontoret har studerat hur regeringarna under åren 2010-2016 använt strategier och handlingsplaner i sin styrning, och hur dessa samspelar med andra former av styrning. Syftet har bland annat varit att undersöka motiven till att ta fram en strategi och på vilket sätt de kan bidra till en effektiv styrning.

Enligt rapporten finns ingen skillnad mellan hur regeringen använder begreppen strategi respektive handlingsplan. Strategierna är olika till både form som innehåll, konstaterar Statskontoret. En del är omfattande och detaljerade, andra är korta och översiktliga. Oftast publiceras strategier som informationsbroschyrer, men det förekommer att de har formen av propositioner eller skrivelser riksdagen.

Statskontorets slutsats är att strategier kan bidra till att förbättra regeringens styrning. Men då måste regeringen ta hänsyn till ett antal olika aspekter när den tar fram strategier:

• Använd strategier bara för högt prioriterade frågor,

• använd begreppet med urskiljning och undvik abstrakta och svepande strategier,

• samordna kommunikation och styrning så att berörda aktörer förstår sina roller,

• engagera myndigheterna för att öka deras förståelse och engagemang.

Bli den första att tycka till!