Annons:
E-förvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Riksarkivet uppmanas öppna sina samlingar

Regeringen vill att Riksarkivet ska göra sina samlingar tillgängliga för alla på webben. I dag krävs ett särskilt abonnemang för att få leta i Riksarkivets digitala material.

Riksarkivet har fått regeringens uppdrag att beskriva vilka förutsättningar som finns för att lägga ut de handlingar som är digitala som öppna data och utan avgift. Myndigheten ska också redogöra för vilka konsekvenser en sådan reform får för verksamheten och för olika intressegrupper. Senast 15 maj vill regeringen ha ett svar från Riksarkivet.

De delar av Riksarkivets samlingar som är digitaliserade och digitalt publicerade finns tillgängliga via en digital forskarsal på Riksarkivets webbplats, konstaterar regeringen i utredningsuppdraget. Där finns bland annat kyrkoböcker, fastighetsböcker, skattelängder, militärrullor och bouppteckningar. I dag krävs ett betalt abonnemang för att ta del av handlingarna. Skolor, universitet och högskolor har avgiftsfri tillgång till den digitala forskarsalen.

Riksdagen beslutade förra året att uppmana regeringen att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data och se till att de offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data tillgängliggörs. Uppdraget till Riksarkivet är ett svar på riksdagsbeslutet.

Bli den första att tycka till!