Annons:
Polisen
Nyhet
AVPeter Nordebo och Susanne ErikssonTyck till!

Rikspolischefen i blåsväder för beslut

2015 fattade rikspolischef Dan Eliasson beslut om att ge ett företag tillgång till information i myndighetens lönesystem. Beslutet fattades, enligt Ekot, i strid med kraven på hur dessa uppgifter får hanteras. Polisen menar att inga fel har begåtts.

Ekot och P4 Stockholm uppger att rikspolischefen Dan Eliasson i ett beslut från 2015 gett ett företag tillgång till information i Polisens interna personaladministrativa system, Palasso. Där finns namn, personnummer och annan information om alla anställda. Lönesystemet har levererats av det privata kanadensiska företaget CGI.

Enligt Ekot och P4 Stockholm var det för att myndigheten inte skulle klara av att verkställa alla löneutbetalningar utan att ta hjälp av CGI. Det  i sin tur förutsatte att CGI fick tillgång till den känsliga informationen i sina egna lokaler.

Därför beslutade rikspolischefen Dan Eliasson i april 2015 att Polisen skulle avstå från försvarets krypteringslösning, vilket Ekot uppger är i strid med säkerhetsförordningen.

Ekot har intervjuat Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, som säger att det bara är regeringen som kan ge dispens. På radions direkta fråga försäkrar Regeringskansliet att något sådant beslut inte fattats.

Polisen tillbakavisar kritiken och skriver att myndigheten inte brutit mot eller agerat i strid med säkerhetsskyddsförordningen eller säkerhetsskyddslagen:

"Vi beslutade att ge utrymme för vår IT-avdelning att inte använda Försvarsmaktens krypto, för att istället använda datanät inom polisens kontroll med andra säkerhetslösningar. Det är i enlighet med 13§ säkerhetsskyddsförordningen. Så här i efterhand kan man konstatera att beslutet borde ha formulerats tydligare. Det ger en missvisande beskrivning av vad vi de facto har gjort. Vilket vi beklagar", skriver man på myndighetens hemsida.

Bli den första att tycka till!