Annons:
a-kassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Riksrevisionen granskar a-kassorna

Nu ska också Riksrevisionen granska hur a-kassorna och Arbetsförmedlingen arbetar för att se till att tillämpningen ska bli likvärdig. Tidigare rapporter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tyder på stora variationer i bedömningen.

Varje månad får ungefär 65 000 personer ersättning från sin a-kassa. Riksrevisionen konstaterar att det finns indikationer på stora skillnader i hur de 27 a-kassorna agerar när Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser om att arbetssökande inte lever upp till de krav som ställs för att ha rätt till ersättningen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har flera gånger visat att både a-kassornas och Arbetsförmedlingens bedömningar inte är enhetliga.

”Att pröva en persons rätt till arbetslöshetsersättning är en myndighetsliknande verksamhet, och då är det viktigt att lagens bestämmelser om likvärdighet i bedömningarna efterlevs”, skriver riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen syns skillnaderna i a-kassornas bedömningar bland annat i hur vanligt det är att Arbetsförmedlingens underrättelser leder till sanktioner hos a-kassan – och i förlängningen om ersättningen riskerar att dras in.

För att kunna få ut a-kassa ska individen leva upp till vissa villkor. Man ska ha för avsikt att arbeta, kunna ta ett jobb samt vara anmäld på arbetsförmedlingen. Man ska aktivt söka lämpliga tjänster samt lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen, konstaterar Riksrevisionen. Under 2016 rapporterade Arbetsförmedlingen vid närmare 200 000 tillfällen till a-kassan om att en arbetssökande inte levt upp till de krav som ställs.

Granskningen ska undersöka om Arbetsförmedlingens underrättelser prövas på ett likvärdigt sätt av a-kassorna, och om den statliga tillsynen, styrningen och uppföljningen främjar en likvärdig bedömning vid a-kassorna.

Bli den första att tycka till!