Annons:
Migration
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Riksrevisionen granskar utlandsmyndigheterna

Riksrevisionen har inlett en granskning av eventuell korruption vid de svenska utlandsmyndigheterna. Många av myndigheterna finns i länder med hög korruption och miljön är riskabel, menar Riksrevisionen.

Ett 60-tal ambassader och beskickningar hanterar ansökningar om visum samt uppehålls- och arbetstillstånd till Sverige. Utlandsmyndigheterna behandlar årligen i storleksordningen 200 000 viseringsärenden och 70 000 ärenden om uppehållstillstånd. Under senare år har antalet migrationsärenden ökat. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet anknytningsärenden att öka ytterligare. Vid flera utlandsmyndigheter är handläggningsköerna för migrationsärenden redan långa.

Många av utlandsmyndigheterna finns i länder med hög korruption och verkar därmed i en riskutsatt miljö, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Både visum och uppehållstillstånd till Sverige är högt eftertraktade och därmed finns risk för påtryckningar.

Riksrevisionen konstaterar också att det har rapporterats i media om misstänkta oegentligheter i utlandsmyndigheternas hantering av migrationsärenden. Det har bland annat handlat om misstankar om utfärdande av visum på falska grunder och begäran av muta för att låta sökanden gå före i handläggningskön.

Riksrevisionens syfte med granskningen är att undersöka om det går att förbättra skyddet mot oegentligheter vid utlandsmyndigheterna. Myndigheten vill ta reda på om de berörda myndigheterna arbetar effektivt med att förebygga, upptäcka och hantera risker för oegentligheter.

Riksrevisionens granskning av skyddet mot oegentligheter i migrationshanteringen ska presenteras i en rapport i april 2018.

Bli den första att tycka till!