Annons:
Omlokalisering
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Riksrevisionen starkt kritisk mot omlokalisering

Riksrevisionen är starkt kritisk till förslaget om att omlokalisera 10 000 statliga jobb. Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande tar inte hänsyn till tidigare erfarenheter och till kompetensbristen i många landsbygdskommuner, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Riksrevisionen är mycket kritisk mot landsbygdskommitténs slutbetänkande och anser att det inte utgör ett fullgott beslutsunderlag eftersom det saknar tillförlitliga uppgifter om ”kostnader och nyttor”.

”Det vi tycker är anmärkningsvärt är att kommittén tar upp att kompetensförsörjning är ett problem på landsbygden men sedan inte beaktar kompetensförsörjningen när den diskuterar omlokalisering av 10 000 tjänstemän”, säger Robert Boije, chefsekonom på Riksrevisionen till nättidningen Altinget.

Riksrevisionen hänvisar till sina granskningar av tidigare omlokaliseringar. Slutsatserna då var att myndigheternas verksamhet sattes på sparlåga under flera år, främst på grund av problem med just kompetensförsörjningen.

Och, konstaterar Riksrevionen i sitt remissvar, omlokaliseringarna blev mycket dyrare än förväntat, omkring 1,1 miljoner kronor per arbetstillfälle jämfört med det beräknade taket på 700 000 kronor per arbetstillfälle.

Därför är myndigheten mycket skeptisk till att landsbygdskommittén föreslår att omlokaliseringarna ska genomföras inom ramen för myndigheternas ordinarie budgetar. Även tidsspannet för omlokaliseringarna - fem till sju år - är för kort för att säkerställa kompetensförsörjningen, skriver myndigheten i remissvaret.

Riksrevisionen föreslår att omlokalisering sker genom att nya myndigheter placeras utanför storstäderna. Ett alternativt kan vara att omlokalisera väl valda delar av befintliga myndigheter, där man undersökt att det går att hitta rätt kompetens, skriver man.

Myndigheten är också kritisk till landsbygdskommitténs förslag om att den lokala serviceverksamhet som utförs av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndighet – och där fler myndigheter kan vara aktuella - tas över av Statens Servicecenter.  

Riksrevisionen skriver i sitt remissvar att den lokala medborgarservice som utförs av dessa myndigheter skiljer sig från de administrativa funktioner som Statens servicecenter har. Däremot skriver myndigheten ingenting om det alternativa förslaget – att skapa en ny gemensam servicemyndighet för dessa uppgifter.

Även ST förespråkar att främst nya myndigheter placeras utanför storstäderna.

 

Bli den första att tycka till!