Annons:
MSB
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Samordning ska öka tryggheten

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att samordna insatser för att skapa ökad trygghet i det offentliga rummet. Uppdraget ska redovisas senast 31 maj.

Alla ska kunna känna sig trygga på gator och torg, i kollektivtrafiken och vid konsertlokaler, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför får MSB i uppdrag att samordna arbetet med att skapa ökad trygghet i det offentliga rummet.

”Genom uppdraget till MSB tar vi ett samlat grepp över säkerheten i offentliga miljöer som tyvärr har angripits i såväl Stockholm som på andra platser. Vi ska alla kunna känna oss trygga när vi vistas på offentliga platser”, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, S, i pressmeddelandet.

Många aktörer är engagerade i arbetet för att upprätthålla tryggheten, bland annat kommunerna, länsstyrelserna, Polisen, Säkerhetspolisen och Trafikverket. MSB ska kartlägga hur ansvarsförhållandet mellan ansvariga aktörer ser ut. Myndigheten ska också samla in och sprida kunskap inom området och ge nationell vägledning för de åtgärder som behövs för att öka säkerheten. Inom ramen för uppdraget ska MSB också se över samhällsplanering och kollektivtrafik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv.

Bli den första att tycka till!