Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Samverkan kring generationsväxling

Arbetsförmedlingen har kommit överens om att samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att på lokal och regional nivå möta utmaningarna på arbetsmarknaden.

Generationsväxlingen för med sig stora rekryteringsbehov i många kommuner, landsting och regioner. Nu satsar Arbetsförmedlingen på ett organiserat samarbete med landets kommuner och landsting för att underlätta kommunsektorns rekrytering och motverka arbetskraftsbrist.

”Stat och kommun måste ha en nära samverkan för att hantera utmaningarna som finns på den svenska arbetsmarknaden men det handlar också om att ta vara på de många möjligheterna”, skriver generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

En av de största utmaningarna är att de arbetssökande på arbetsmarknaden inte har den kompetens som arbetsgivarna kräver. Arbetsförmedlingen och SKL är eniga om att samverka lokalt för att öka de nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Särskilt nyanlända kvinnors etablering ska uppmärksammas. Samverkan kring utbudet av olika utbildningsinsatser som till exempel arbetsmarknadsutbildningar och svenska för invandrare, SFI, ska öka.

”Det kan handla om att vi jobbar tillsammans med utbildningsinsatser till nyanlända. På så sätt kan vi underlätta för landets arbetsgivare, inklusive kommunerna själva, att hitta arbetskraft nu när vi är i ett läge där det är svårt att rekrytera”, skriver Mikael Sjöberg.

Bli den första att tycka till!