Annons:
Inga krav på nattbrev. Från årsskiftet ska 95 procent av alla inrikes brev med normalporto levereras inom två dagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.Bild:Mads Armgaard
Postnord
Nyhet
AVPeter NordeboAnn Dahlin1 kommentarer

Sänkta krav på Postnords leveranser

Regeringen har beslutat att Postnord inte längre ska behöva befordra brev över natt. Kravet för brev med normalporto ska i stället vara två dagar. Samtidigt föreslås ändringar i postlagen.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kravet på att brev ska nå mottagaren dagen efter mildras genom en ändring i postförordningen. Från årsskiftet ska kravet i stället vara att 95 procent av alla inrikes brev med normalporto ska levereras inom två dagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Detta är en förändring som Postnords ledning länge velat se.

Sedan år 2000 har antalet brev minskat med en tredjedel. 2016 skickades totalt 2,3 miljarder brev. Det har också sedan år 2000 blivit dyrare och mer svårhanterbart att leverera brev. I förslaget till ny postlag föreslår regeringen att Post- och telestyrelsen, PTS, ska få rätt att tydliggöra vilken den lägsta servicenivån är genom att meddela vilka krav som gäller. Genom bättre uppföljning och bevakning av dem som erbjuder posttjänster ska regeringen säkerställa att posten fungerar.

”Vi vill skapa förutsättningar att säkra en god postservice i hela landet. Vi vill också ställa tydliga krav från staten så att medborgarna vet vilken postservice de kan kräva och förvänta sig”, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP, i pressmeddelandet.

Ändringarna i postlagen föreslås träda i kraft 1 april 2018.

Jag tycker att det är märkligt att postbefordran som for i tiden fungerade både vad gäller snabbhet och säkerhet att breven kom fram fungerar så bristfälligt men kostsamt i dag, och nu med regeringens tillåtelse även ska få göra det. Men det är väl inte tillräckligt fint och digital att dela ut post, än mindre att sitta I ledningen för något så banalt...