Annons:
IT-säkerhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Säpo ska göra översyn av säkerhetsskydd

Säkerhetspolisen, Säpo, har fått regeringens uppdrag att redovisa en samlad bild av vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet hos de myndigheter som hanterar känslig information.

Säpo ska utifrån befintligt kunskapsläge redovisa brister i säkerhetsskyddet hos de myndigheter som bedriver mest skyddsvärd verksamhet. Säpo ska i samband med det också redovisa förslag till ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att hantera bristerna. Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med att lägga ut uppdrag utanför myndigheten, så kallad utkontraktering. Regeringens uppdrag är en följd av de brister som redovisats under året.

I ett pressmeddelande från regeringen konstateras att säkerhetskultur, arbete med säkerhetsanalyser och utkontraktering är särskilt angelägna områden att förbättra.

”Säkerhetspolisen har under senare år särskilt belyst de utmaningar för Sveriges säkerhet som brister rörande säkerhetsskydd och särskilt utkontraktering kan föra med sig. Det har också föranlett regeringen att vidta ett flertal åtgärder. Med detta uppdrag vill regeringen ytterligare fördjupa sitt kunskapsunderlag”, kommenterar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, S, i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas senast 15 februari 2018.

Bli den första att tycka till!