Annons:
Järnvägsinfrastruktur
Nyhet
Tyck till!

Seko strandar och ST förankrar

Seko har strandat förhandlingarna på avtalsområdet järnvägsinfrastruktur. ST förhandlar vidare. ”Just nu håller vi på med medlemsförankring för att ta ställning till hur vi ska se på saken”, säger STs ombudsman Maria Olwæus.

Det var redan i mars som STs och Sekos avtal med Almega bransch järnvägsinfrastruktur gick ut. ST förväntade sig ett nytt bud från arbetsgivarna igår, men de har inte ändrat sitt förslag.

För STs del kvarstår exempelvis att lösa frågorna om föräldralöneersättning och några fasta tillägg vid resor som ST anser ska höjas med samma procenttal som lönerna i övrigt.

− Vi ser fortfarande ett förhandlingsutrymme, men håller just nu på att utvärdera situationen genom att kontakta medlemmarna, säger STs ombudsman Maria Olwæus.

Hon tror att ett beslut om hur ST ska gå vidare kommer i början av nästa vecka.

Oenigheten mellan Seko och Almega rör Sekos krav kring lägstalönerna, något som ST inte hade med i sina yrkanden. Även när det gäller Sekos krav har Almega lämnat ett oförändrat förslag.  

”Då är det svårt att gå vidare”, säger Dennis Lövgren, sekreterare i Sekos förhandlingsorganisation på Infranord till Sekotidningen.

Förhandlingarna gäller företag som utför arbeten inom järnvägsinfrastrukturen, exempelvis nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service och reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Bli den första att tycka till!