Annons:
Löner
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Sekretess gäller inte lönelistor

Svenska Filminstitutet måste lämna ut lönelistor med samtliga anställdas namn och löner till en anställd. Det har kammarrätten beslutat i en dom.

Det var i höstas en av Svenska Filminstitutets anställda begärde att få ut lönelistor med samtliga anställdas löner, med angivande av namn, skriver Lag & Avtal. Institutet lämnade då ut en lönekartläggning och en lönelista – men utan namn. Begäran om personliga löneuppgifter avslogs med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen.

Beslutet överklagades av den anställde, som menade att hans begäran syftade till att få en så komplett bild som möjligt av arbetsplatsens löneläge inför kommande lönesamtal. För att kunna göra riktiga jämförelser är det nödvändigt att identifiera vem som har en viss lön, ansåg han.

Enligt Kammarrätten bedriver Filminstitutet affärsverksamhet i den mening som avses i offentlighets- och sekretesslagen. Institutet hävdade i sitt beslut det skulle leda till skada för institutet att röja uppgifterna. Men det har inte påståtts att någon som driver likartad rörelse skulle gynnas på myndighetens bekostnad om uppgifterna röjs, konstaterar Kammarrätten. Eftersom det inte heller i övrigt har kommit fram några konkreta skaderisker som krävs för att sekretess ska gälla ska uppgifterna lämnas ut, skriver tidningen.

Bli den första att tycka till!