Just nu skapas den nya myndigheten Statens servicecenter som kommer att sälja administrativa tjänster åt myndigheter.

Statens servicecenter skapas av avknoppade verksamheter från Försäkringskassan i Östersund och Skatteverket i Gävle. Den börjar sitt arbete 1 juni.

Nu står det även klart att Kammarkollegiet ska bidra med en del av sin verksamhet, avdelningen Administrativ service med 45 anställda. Ett formellt regeringsbeslut väntas på torsdag, enligt Annica Schölund Storm, chef på avdelningen. Hittills har socialdepartementet bara kommunicerat informellt.

– Vi vet inte så mycket ännu. Bara att vi kommer att få ett uppdrag gemensamt med Statens servicecenter. Vi ska förbereda en fusion, ett sammangående.
Varken tidplan eller datum för övergången är känd. Annica Schölund Storm vet inte ens om verksamheten kommer att vara kvar i Stockholm.

– Men vi hoppas ju på det.

Hur är reaktionerna bland medarbetarna?

– Stämningen är lite avvaktande, kan man säga. Varken klackarna i taket eller depression utan snarare ”vi får vänta och se”.

Avdelningen Administrativ service har sitt ursprung i 1970-talets redovisningscentraler. Kammarkollegiet betjänade redan då mindre myndigheter.

Avdelningen har enligt Annica Schölund Storm vuxit under årens lopp. 2011 hade den 124 kunder, varav drygt 80 lät Kammarkollegiet sköta all ekonomi- och personaladministration, inklusive löner och fakturor.