Annons:
ST håller på att spika kraven för förhandlingarna inom det statliga avtalsområdet. Nu har avdelningarna sagt sitt. ”Man är väldigt klar med att en tydlig löneökningssiffra i avtalet är viktig”, säger förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.Bild:Malin Hansson
AVTAL
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Sifferavtal – om avdelningarna själva får välja

ST håller på att spika kraven för förhandlingarna inom det statliga avtalsområdet. Nu har avdelningarna sagt sitt. ”Man är väldigt klar med att en tydlig löneökningssiffra i avtalet är viktig”, säger förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

ST har precis samlat in det som avdelningarna vill fokusera på i avtalsrörelsen för anställda på de statliga myndigheterna. Den viktigaste frågan är alltjämt lön, enligt STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Hon beskriver att analysen av de webbenkäter som har skickats ut till medlemmar och förtroendevalda visar att de vill se ett siffersatt avtal med fasta avtalsperioder.

̶  Dels ligger det i vår lönepolitik, men man ser också att det finns de förbund som har gått ifrån siffror. Det tycker man är en dålig idé, säger Åsa Erba Stenhammar.

Hon påpekar att inga krav formuleras förrän STs avtalsråd och övriga förbund inom den del av Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som förhandlar tillsammans, har sagt sitt. Men det lutar åt att ST yrkar på ett treårigt avtal med löneökningar som minst motsvarar industrins så kallade märke. Ett märke som nyligen sattes till 6,5 procent över tre år.

̶  Men det finns ingen automatik som gör att också vårt avtal blir treårigt. Det beror på många olika parametrar. Vi kommer att teckna ett avtal som maximerar vårt inflytande, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Medlemmarna efterfrågar också tydligare lönekriterier och vill dessutom fortsätta med att bestämma modellen för löneförhandlingar lokalt på arbetsplatserna, enligt Åsa Erba-Stenhammar.

Även om vissa enskilda myndigheter kan behöva större löneökningar är det inte aktuellt för ST att yrka på mer än märket. Det är en diskussion som är lämnad sedan länge, förklarar hon.

̶  När arbetsmarknaden inte hade den typen av följsamhet gick vi in i en inflations- och räntespiral som gjorde att oavsett nominella löneökningar så blev reallöneökningen nästan obefintlig. Och det vill vi inte tillbaka till, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Avdelningen ST inom Försäkringskassan skriver på sin hemsida att ST bör yrka på att det ska finnas en individgaranti i det nya avtalet. Något som ST fortfarande driver, tydliggör Åsa Erba-Stenhammar.

̶  En siffersatt individgaranti ger en större tydlighet för medlemmarna. Men den frågan har hittills visat sig vara så pass dyr att förbundet inte har varit berett att betala det priset, säger hon.

I november beslutade myndighetscheferna på motparten Arbetsgivarverkets årsmöte att de helst vill slippa siffror i avtalet. I juni ska ST och Arbetsgivarverket växla yrkanden. Det nuvarande avtalet går ut 30 september.

Offentliganställdas förhandlingsråd

ST ingår i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, där förbundet förhandlar tillsammans med Polisförbundet, Försvarsförbundet, Officersförbundet, Tull-Kust och de statligt anställda inom Lärarförbundet, Vårdförbundet, SFHL och Ledarna.

Bli den första att tycka till!