Annons:
Bild:Getty Images
SJUKFRÅNVARO
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Sjukfrånvaron i staten fortsätter att öka

Sjukfrånvaron i staten fortsätter att öka för femte året i rad. Bland de större myndigheterna med hög sjukfrånvaro återfinns Statens institutionsstyrelse och Arbetsförmedlingen med 8,8 respektive 6,9 procents sjukfrånvaro 2016.

I genomsnitt var sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna 4,1 procent av den ordinarie arbetstiden 2016, vilket är en ökning med en dryg procentenhet sedan 2012. 

2016 ökade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter jämfört med 2015. Det är långtidsfrånvaron, frånvaron i mer än 60 dagar, som ökat markant. 2016 utgjorde den 54,8 procent av den totala sjukfrånvaron jämfört med 43,2 procent 2013.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män, 5,5 procent av den tillgängliga arbetstiden, jämfört med 2,7 procent för män. Störst var ökningen bland anställda mellan 30 och 49 år, där ökade sjukfrånvaron med 0,3 procentenheter.

Allra högst sjukfrånvaro hade Fastighetsmäklarinspektionen och Riksutställningar med 9,8 respektive 9,7 procents sjukfrånvaro. Båda är små myndigheter med ett tjugotal anställda, där varje sjukskrivning ger ett stort utslag. Dessutom är de myndigheter under stort förändringstryck. Fastighetsmäklarinspektionen ska omlokaliseras till Karlstad och Riksutställningar ska läggas ned i slutet på maj.

Bland de större myndigheterna hade Statens institutionsstyrelse en hög sjukfrånvaro på 8,8 procent 2016.  Sjukfrånvaron på Arbetsförmedlingen var 6,9 procent, på Försäkringskassan var den 6,4 procent  och på Kriminalvården 6,3 procent,

93 myndigheter hade oförändrad eller minskad sjukfrånvaro 2016, medan 106 myndigheter hade ökad sjukfrånvaro jämfört med det föregående året.

Bland de små och mellanstora myndigheterna hade runt hälften ökad frånvaro. Bland de stora hade 63 procent en ökad sjukfrånvaro. 

Bli den första att tycka till!