Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Sjukfrånvaron minskar något i staten

Sjukfrånvaron i staten minskade något förra året – med 0,2 procentenheter, till 3,8 procent. Det är första gången sedan 2011 som sjukfrånvaron minskar, skriver Arbetsgivarverket.

2017 var sjukfrånvaron på 3,8 procent jämfört med 4,0 procent 2016. En del av förklaringen är att långtidssjukfrånvaron minskar med 0,1 procentenheter.

Sjukfrånvaron är lägst för de yngre åldersgrupperna och högst för de äldre, men det är fortfarande stora könsskillnader. Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män i motsvarande åldersgrupp.

Mellan 2016 och 2017 minskade dock sjukfrånvaron i alla köns- och åldersgrupper utom för kvinnor upp till och med 29 år, där sjukfrånvaron ökade med 0,1 procentenheter.

Arbetsgivarverkets redovisning av sjukfrånvaron i staten utgår från myndigheternas tidsanvändningsstatistik och omfattar knappt 217 000 anställningar vilket motsvarar 81 procent av de statliga anställningarna.

Bli den första att tycka till!