Annons:
Sjukförsäkringen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Sjukpenningtalet fortsätter stiga

Det senaste året har sjukpenningtalet ökat med 2,5 procent. Det visar Försäkringskassans senaste redovisning. Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 80 procent.

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Ett av dem är sjukpenningtalet, som visar hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.

Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. I februari låg sjukpenningtalet på 10,8 dagar, att jämföra med 10,6 dagar året innan. Bland kvinnor är sjukpenningtalet 14,3 och bland män 7,5. Men enligt Försäkringskassan ligger sjukpenningtalet 0,6 dagar lägre än vad som krävs för att nå målet om 9,0 dagar år 2020.

”Sjukpenningtalet har legat stabilt på ungefär samma nivå i åtta månader. För att vända trenden nedåt måste antalet nya sjukskrivningar börja minska. Arbetsgivarna och hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att förebygga och förkorta sjukfrånvaro”, säger chefen för sjukförsäkringen Lars- Åke Brattlund i ett pressmeddelande.

Enligt statistiken ökade antalet långtidssjukskrivningar kraftigt under 2016. Vid slutet av året var antalet pågående sjukfall längre än ett år 70 281. Ett år tidigare var antalet långa sjukskrivningar 55 960. Ökningen under året var drygt 25 procent. Under samma period minskade antalet nya personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning - motsvarande förtidspension eller sjukbidrag - med 16,5 procent.

Bli den första att tycka till!