Annons:
Sjukpenning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Sjukpenningtalet sjunker nu i hela landet

Sjukpenningtalet gick ner i alla län för både kvinnor och män under juli, redovisar Försäkringskassan. Det är sjätte månaden i rad som sjukpenningtalet minskar totalt sett.

Enligt Försäkringskassans redovisning var sjukpenningtalet 10,5 dagar i juli. Det är en nedgång med 2,4 procent jämfört med föregående år. Sjukpenningtalet är Försäkringskassans mått på sjukskrivningarnas omfattning.

Sjukpenningtalet har varierat kraftigt över tid. Enligt Försäkringskassan ökade det med 80 procent mellan 2010 och 2016 för att börja minska i början på 2017. Nu ligger sjukpenningtalet 1,0 dagar under vad som krävs för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av år 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

”Att vi ser en minskning av sjukpenningtalet i samtliga län och att fler kommer tillbaka i arbete efter sin sjukskrivning är bra. Mycket arbete återstår för att förebygga ohälsa ute på arbetsplatserna och vi kommer under hösten att intensifiera dialogen med offentliga arbetsgivare som idag har höga ohälsotal”, skriver Lars-Åke Brattlund vid Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!