Annons:
Magnus Walestad är kritisk till hur regeringen hanterat beslutet om flytten: »Nu skapas oro och otrygghet«, säger han.Bild:Casper Hedberg
SCB
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Skarp kritik mot SCBs Örebroflytt

Regeringen har beslutat att delar av Statistiska centralbyrån i Stockholm ska flyttas till Örebro. Exakt hur många anställda som berörs är ännu oklart. Beslutet tar varken hänsyn till verksamheten eller medarbetarna, säger Magnus Walestad, STs vice ordförande inom SCB.

Statistiska centralbyrån, SCB, har kontor både i Stockholm och Örebro. Nu har regeringen beslutat att omlokalisera delar av kontoret i Stockholm till Örebro.

SCB ska ha sitt »säte och myndig­­hetens stabs- och stödfunktioner i huvud­sak« placerade i Örebro, enligt uppdraget från regeringen.

Flytten ska vara genomförd 30 april 2018. Exakt vilka enheter som avses är oklart, men personalen kommer att få besked tidigare än så, säger SCBs vikarierande generaldirektör Helen Stoye till Publikt.

– Vi arbetar just nu med att identifiera delar i verksamheten som kan omlokaliseras. Besked till berörda med­arbetare kommer att lämnas senast 22 maj.

Myndigheten har också regeringens uppdrag att analysera vilka andra verksamheter som kan flyttas från Stockholm till Örebro. Det uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2018.

För de anställda på SCB var rege­ringens besked oväntat. Magnus Wale­stad, vice ordförande för ST inom SCB, är irriterad.

– Det är inte diskuterat med oss. Det hade kunnat hanteras på annat sätt, exem­pelvis genom en successiv överföring av verksamhet till Örebro. Nu skapas oro och otrygghet eftersom vi inte vet vilka som kommer att beröras.

Han tycker också att det är konstigt att regeringen inte behöver följa arbetsmiljölagen och göra en konsekvensanalys innan ett sådant här beslut tas.

– Dessutom riskerar myndigheten att tappa kompetens under tiden som det är ett så ovisst läge. Det är ju inte konstigt om folk ser sig om efter andra säkrare jobb under det kommande året.

STs förbundsordförande Britta Lejon är mycket kritisk till hur rege­ringen hittills hanterat processen.

– Det är inte bra skött. Det skapar oro och ett osäkert läge för alla anställda.

Hon tycker inte att myndigheten ges några bra förutsättningar.

– De skickar inte med några pengar och det är en snäv tidsplan, men de kräver bibehållen kvalitet. Sedan har myndigheten inte heller en ordinarie general­direktör.

Britta Lejon menar att risken är stor att myndigheten måste dra ned på antalet anställda för att klara ekvationen.

– Regeringen har bestämt att det ska bli så här, men tar inte ansvar utan överlåter det till myndigheten, säger hon.

När civilminister Ardalan Sheka­rabi, S, berättade om beslutet underströk han vikten av att få en bättre spridning av de statliga jobben.

»Det här är ett viktigt steg. Den statliga närvaron ska hålla ihop Sverige, inte splittra det«, sade han i en film på Facebook.

SCB har omkring 550 anställda i Stockholm.

Bli den första att tycka till!