Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Skärpt arbete mot trakasserier på högskolor

Regeringen har beslutat att ytterligare åtgärder måste vidtas för att motverka sexuella trakasserier vid Sveriges universitet och högskolor. Lärosätena ska prioritera detta arbete, skriver regeringen.

Regeringen ger enligt ett pressmeddelande universitet och högskolor i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Samtidigt får Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att sammanställa lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier. UHR ska också granska hur lärosätena agerar när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

”Högskolan är den största statliga arbetsgivaren och har 400 000 studenter. En så stor verksamhet måste prioritera arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier. De uppdrag som regeringen nu beslutat om tydliggör lärosätenas ansvar för att motverka sexuella trakasserier och arbeta för att det finns en bra arbetsmiljö där alla studenter och anställda kan känna sig trygga”, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, S, minister för högre utbildning och forskning, i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!