Annons:
IT-säkerhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Skärpt säkerhet för statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska vara skyldiga att rådgöra med Säkerhetspolisen och försvaret innan de lägger ut säkerhetskänslig verksamhet på utomstående utförare. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Regeringen beslutade på torsdagen om ändringar i säkerhetsskyddsförordningen som innebär att alla statliga myndigheter blir skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen, Säkerhetspolisen, och Försvarsmakten innan de lägger ut säkerhetskänslig verksamhet på en annan utförare.

Genom de nya bestämmelserna blir myndigheter som planerar en upphandling med krav på säkerhetsskyddsavtal skyldiga att samråda med både Säkerhetspolisenoch försvaret innan upphandlingen påbörjas. Skyldigheten gäller om en leverantör kommer att få tillgång till hemliga uppgifter, eller möjlighet att förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. De nya reglerna kommer att gälla flera hundra upphandlingar per år.

Säkerhetspolisen och försvaret får förelägga den myndighet som ska lägga ut verksamhet att vidta åtgärder för att säkerställa säkerhetsskyddet. Om föreläggandet inte följs eller om säkerhetsskyddslagens krav inte följs får Säkerhetspoliseneller försvaret stoppa upphandlingen. De nya reglerna kommer att gälla från 1 april.

Bli den första att tycka till!