Annons:
Skatteverket
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Skattekontor anmäls för arbetsmiljöproblem

Det finns allvarliga arbetsmiljöproblem och konflikter på ett skattekontor i Kalmar län, enligt en anmälan från skyddsombuden till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har lämnat in en handlingsplan, men skyddsombuden anser att den är för knapphändig och efterlyser åtgärder.

Enligt skyddsombuden har det varit problem på kontoret i flera år, främst i ledningsgruppen.

Under 2017 har en ny kontorschef rekryterats, men problemen har fortsatt. Den nya kontorschefen har enligt anmälan motarbetats av delar av den tidigare ledningen. Bland annat har en tidigare chef och controller förstört alla handlingar som rör personalärenden i en dokumentförstörare.

De fackliga parterna har drivit frågan om arbetsmiljön på kontoret, och personalavdelningen har varit inblandad i överenskommelser med olika personer om ”hur man ska uppföra sig på kontoret”.

Genom åren har det också förekommit anonyma skrivelser där både chefer och medarbetare utsatts för olika beskyllningar. Även den nya kontorschefen har fått motta ett anonymt brev med anklagelser och kränkande innehåll.

Skyddsombuden befarar att den dåliga arbetsmiljön kommer att drabba medarbetarna och begär nu hjälp från Arbetsmiljöverket.

Bli den första att tycka till!