Annons:
Skogsstyrelsen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Skogsstyrelsens egna deltar i protest

26 av Skogsstyrelsens medarbetare finns bland undertecknarna av en protest mot myndighetens eget beslut att göra en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, skriver Altinget.

Sju professorer ligger bakom protesten mot Skogsstyrelsens agerande. Ytterligare 120 forskare och tjänstemän har nu skrivit under uppropet som överlämnats till miljöminister Karolina Skog, MP. Bland undertecknarna finns 77 forskare, 26 av Skogsstyrelsens egna medarbetare, 13 tjänstemän på landets länsstyrelser och 4 kommunala tjänstemän, skriver tidningen.

Enliget uppropet finns det brister när det gäller skyddade skogsområden när det gäller de undantagna områdenas omfattning, funktionalitet och representativitet:

”Det är av yttersta vikt att Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas inventeringsarbete fortsätter eftersom denna information behövs för att kartlägga skogar med höga naturvärden och för att nå Sveriges miljömål. Det är mer kostnadseffektivt att bevara befintliga värdekärnor än att tillåta avverkning för att senare försöka återskapa värdefulla områden. Nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt att skydda rödlistade arter”, skriver forskare och tjänstemän i sin skrivelse.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver i ett debattinlägg i Dagens Nyheter att hur mycket skog som verkligen kan skyddas ytterst är en fråga för politiken att lösa:

”Pausen i identifiering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska vara slut senast efter sommaren 2018, då samverkansgruppen som ska ta fram nya och utvecklade arbetssätt för att avgränsa höga naturvärden ska rapportera sitt arbete”, skriver han och påpekar att identifiering av nyckelbiotoper i sig inte är ett skydd.

Bli den första att tycka till!