Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Skyldighet att förhandla om kollektivavtal

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har brutit mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen genom att inte i tid vilja förhandla om att teckna kollektivavtal med Svenska Hamnarbetarförbundet, konstaterar Arbetsdomstolen i en dom.

I den pågående konflikten i Göteborgs hamn har Arbetsdomstolen avgjort ett mål till Svenska Hamnarbetarförbundets fördel. Domstolen konstaterar att en arbetsgivarorganisation enligt medbestämmandelagens tionde paragraf är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation om att teckna kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för medlemmar i organisationen. Ett förhandlingssammanträde ska hållas inom tre veckor från arbetstagarorganisationens begäran.

Svenska Hamnarbetarförbundet begärde förhandling vid ett par tillfällen i april men inte förrän i juni träffades parterna.

Enligt Svenska Hamnarbetarförbundet berodde det på att Sveriges Hamnar inte ville möta förbundet i kollektivavtalsförhandlingar innan man slutit ett nytt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, vars avtal löpte ut den sista april.

Sveriges Hamnar döms till att betala skadestånd om 20 000 kronor, men parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Tre av Arbetsdomstolens ledamöter var skiljaktiga och menade att den allmänna förhandlingsrätten i medbestämmandelagens tionde paragraf inte omfattar förhandlingar mellan en central arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation om att träffa ett rikstäckande kollektivavtal.

Konflikten i Göteborgs hamn

I Göteborgs hamn har det kommunala hamnbolaget ett kollektivavtal med Transport, medan Svenska Hamnarbetarförbundet som också är representerat på arbetsplatsen inte har det.

Konflikten som pågått sedan april 2016 och handlar om att Svenska Hamnarbetarförbundet är missnöjda med arbetsvillkoren och arbetsmiljön för sina medlemmar. Eftersom förbundet till skillnad mot Transportarbetareförbundet inte är bundet av kollektivavtal och därmed inte har fredsplikt har man tagit till åtgärder som blockad mot övertid och nyanställningar. Arbetsgivaren har svarat med lockout. Medlare har varit inkopplade utan resultat. 

Bli den första att tycka till!