Annons:
Bild:Getty Images
Mutor
Fördjupning
AVFatima GrönbladTyck till!

Små gåvor kan också vara muta

Även en gåva av litet värde kan anses vara en muta om den misstänks kunna påverka din tjänsteutövning. För att vara på den säkra sidan är det bäst att inte ta emot något alls.

Är det okej att ta emot en blombukett eller låta sig bjudas på middag? Det är svårt att ge ett rakt svar på det, förklarar Kim Andrews, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption. Det finns nämligen ingen beloppsgräns för vad som anses vara en muta. Allt beror på omständigheterna, exempelvis om det finns det en koppling mellan förmånen och mottagarens tjänste­utövning, eller om förmånen riskerar att påverka mottagarens agerande på ett sätt som orsakar skada för dennes arbets- eller uppdragsgivare.

För personer i offentlig tjänst är lagstiftningen mycket strikt. Där inleds i princip alltid en utredning när någon misstänks ha begärt eller tagit emot en otillbörlig förmån. För anställda på före­tag är det lite annorlunda, där sker först en åtalsprövning som tar hänsyn till allmänintresset av att förhållandena kommer fram.

Formellt finns alltså en skillnad mellan myndigheter och statliga bolag.

– Men i praktiken anses det ofta finnas ett allmänintresse när det gäller verksamhet som bedrivs i statliga bolag, så utfallet blir likartat, konstaterar Kim Andrews.

Hur ska man då göra om någon man har kontakt med i arbetet erbjuder en present? Kim Andrews ger rådet att man ska fråga sin chef om vilken policy som gäller i verksamheten.

Generellt tycker han att det bästa är att inte ta emot någonting alls.

– Även om det är något litet är det lätt hänt att det växer och blir större med tiden, säger Kim Andrews.

Kan ge sex års fängelse

Så här säger lagen om mutbrott:

 • Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
 • Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses ovan döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
 • Grovt mutbrott ger fängelse i sex månader till sex år.
Korruption i staten: Systembolaget 2003

Butikschefer på Systembolaget tog emot gåvor från leverantörer, vissa tjänade också pengar vid försäljning av en viss sorts vin. I sex olika rättegångar dömdes sammanlagt 75 anställda på företaget för mutbrott.

Korruption i staten: Kriminalvården 2010

En tidigare fastighetschef på Kriminalvården dömdes till fängelse i tre och ett halvt år för att ha tagit emot mång­miljonbelopp i samband med byggen av anstalter i Haparanda, Östersund och Härnösand.

147

147 fällande domar för mutbrott utdömdes i Sverige från 2005 till 2016.

Källa: Riksenheten mot korruption

Några varningstecken

Var misstänksam om du erbjuds något som:

 • är av värde.
 • inte har något samband med ditt arbete.
 • lämnas i nära anslutning till ett beslut.
 • lämnas i hemlighet.
 • är riktat enbart till vissa utvalda personer.
 • avviker från gängse umgängesformer mellan dig och den som ger erbjudandet.
Pengar vanligaste mutan i staten
 • Pengar 36 %
 • Resor 14 %
 • Diverse föremål 12 %
 • Aktivitet, fest eller middag 11 %
 • Tjänst eller gentjänst 11 %
 • Alkohol 3 %
 • Lunch 3 %
 • Övrigt 10 %

Ärenden inom statlig sektor hos Riks­enheten mot korruption 2003–2011.

Så utsatta är anställda på olika myndigheter
 • Migrationsverket 7 %
 • Arbetsförmedlingen 6 %
 • Kriminalvården 6 %
 • Kustbevakningen 5 %
 • Kronofogden 4 %
 • Polismyndigheten 4 %
 • Tullverket 3 %
 • Skatteverket 3 %
 • Åklagarmyndigheten 1 %
 • Försäkringskassan 1 %
 • Sveriges domstolar 1 %

Andelen av de tillfrågade anställda som 2015 sade sig fått ett otillbörligt erbjudande under de senaste 18 månaderna.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Bli den första att tycka till!