Annons:
Rättsväsendet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Snabbare brottmålsprocess ska testas

Regeringen ger ett antal myndigheter i uppdrag att starta försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Målet är att halvera lagföringstiden för vissa typer av brott.

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att i samarbete förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Verksamheten ska innebära bibehållen rättssäkerhet och kvalitet och genomföras i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby i norra Stockholm.

Målet med försöksverksamheten är att i ett första steg halvera lagföringstiden för de brott som hanteras i snabbförfarandet. I ett andra steg ska lagföringstiderna kunna kortas ytterligare. Stöld, narkotikabrott och rattfylleri är enligt regeringens pressmeddelande exempel på brott som kan hanteras i snabbförfarandet. I det första steget är målsättningen att brott ska utredas och lagföras inom cirka tio veckor från polisens ingripande och i det andra steget inom cirka två till sex veckor.

Utgångspunkten för snabbförfarandet är förändrade arbetsmetoder och ökad samverkan mellan aktörerna i rättskedjan. Bland annat ska polisens arbetssätt i brottsutredande verksamhet förändras, och inriktas på omedelbara utredningsåtgärder i samband med brottet. Misstänkta ska redan på brottsplatsen kunna få information om när en eventuell huvudförhandling kan komma att hållas i domstol.

Försöksverksamheten ska starta senast 31 januari 2018 och pågå till 31 december 2019. Brottsförebyggande rådet ska utvärdera verksamheten.

Bli den första att tycka till!