Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Social bakgrund avgör inte studieavhopp

När studenter hoppar av sina högskolestudier får det konsekvenser både för högskolan och för studenten själv. Men social bakgrund spelar ingen större roll för avhoppen, konstaterar UKÄ i en rapport.

Att studenter som påbörjat en utbildning också slutför den påverkar lärosätenas resursutnyttjande och effektivitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i den nya rapporten. Studenten förlorar också både tid och pengar genom att hoppa av en utbildning istället för att fullfölja den. UKÄ har granskat avhoppen från de yrkesinriktade högskoleprogram som leder till en yrkesexamen. Rapporten visar att avhoppen varierar stort mellan olika program.

Andelen tidiga avhopp varierar från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet. UKÄ har analyserat sambanden mellan tidiga avhopp och studenternas kön, ålder vid nybörjarterminen, svensk respektive utländsk bakgrund, social bakgrund och gymnasiebetyg. Analysen visar att män hoppar av i högre utsträckning än kvinnor. Det är särskilt tydligt på kvinnodominerade utbildningar, som förskollärar- och sjuksköterskeprogrammen.

”Det är framför allt studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Detta i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp”, kommenterar Sofia Berlin Kolm, en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

Studentens ålder vid utbildningsstarten påverkar också risken att hoppa av. Det är en högre andel yngre än äldre nybörjare som hoppar av. Utländsk bakgrund ökar risken för avhopp på vissa program. Allra tydligast är detta på utbildningar till ämneslärare, grundlärare och förskollärare.

Däremot påverkar studentens  sociala bakgrund enligt UKÄs rapport avhoppen i liten utsträckning. Måttet utgår från den högst utbildade förälderns utbildningsnivå. På civilingenjörsprogrammet hoppar studenter med lågutbildade föräldrar oftare av än studenter med medelhögt och högutbildade föräldrar. Men eftersom det bara är civilingenjörsprogrammet som uppvisar det mönstret, anser UKÄ att social bakgrund på det stora hela inte spelar någon stor roll för benägenheten att hoppa av.

Bli den första att tycka till!