Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Sommarkurser ska ge fler med lärarexamen

Elva av landets lärosäten ska med start nästa sommar anordna fler sommarkurser. Kurserna ska i första hand inriktas på att hjälpa studenter att snabbare nå en lärarexamen.

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan Kristianstad att från och med 2018 anordna fler sommarkurser. Varje högskola ska ge plats åt 180 elever på sommarkurserna under 2018.

Enligt regeringens beslut ska ytterligare högskolor arrangera särskilda sommarkurser från sommaren 2019 och framåt. Totalt ska 3 960 platser på sommarkurser tillhandahållas från sommaren 2019 och framåt.

Lärosätena ska i första hand ge sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen. De kan också möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Lärosätena ska prioritera sommarkurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, svenska som andraspråk och behörighetskompletterande kurser för att öka antalet idrottslärare.

Ett förslag om 2 000 nya högskoleplatser på sommarkurser nästa år fanns med i budgetpropositionen för 2018. Enligt förslaget ska 38 miljoner kronor avsättas under 2018 och därefter 75 miljoner kronor årligen. Det nu beslutade uppdraget gäller under förutsättning att den delen av budgeten går igenom vid riksdagsbehandlingen.

Bli den första att tycka till!