Annons:
Spårtrafik
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Spårtrafik: ST kräver ansvarsfull schemaläggning

I dag har ST lämnat över sina avtalskrav för medlemmar inom spårtrafiken till arbetsgivarorganisationen Almega. ST kräver löneökningar på minst 400 kronor i månaden. Andra krav är att värna fridagar och att få en snabb lösning för dem som inte får jobba vidare på grund av sjukdom.

ST vill precis som tidigare år ha siffror i avtalet, men avvaktar med att nämna någon procentsats. Men redan nu yrkar förbundet på en lägsta garanterad löneökning på 400 kronor om lokala parter inte kommer överens om annat.

Precis som flera andra fackförbund kräver ST att det görs kompletterande pensionsavsättningar i ”paritet med övriga sektorer”, vilket på sikt motsvarar två procent, och att det införs en rätt till deltidspension.

– I övrigt är de viktigaste frågorna för oss arbetstid kopplat till arbetsmiljö - och trygghet, säger Marita Larsson, STs ombudsman.

ST anser att den allt stramare bemanningen inom branschen medför att avtalets intentioner naggats i kanten när det gäller arbetstider och schemaläggning.

Förbundet vill därför skydda och förlänga fridagsperioderna.

ST har flera yrkanden som rör tryggheten för anställda inom spårtrafiken. Sedan tidigare sitter en partsgemensam arbetsgrupp som ska ta fram förslag för dem som drabbas av ”loss of license”, det vill säga dem som inte får jobba kvar med vissa arbetsuppgifter för att de drabbats av sjukdom. Det gäller exempelvis lokförare.

– Det måste bli verkstad. Nu bör arbetsgruppen få ett slutdatum för att komma med ett förslag till en lösning, som ska minska skadeverkan för den enskilde.

Likaså vill förbundet att tryggheten ökas vid verksamhetsövergångar. Enligt Marita Larsson upplever många medlemmar branschen som otrygg vid exempelvis upphandlingar. Tjänsteår och pensionsförmåner bör följa med till nya arbetsgivare, menar ST.

I år har regeringen infört krav på årliga lönekartläggningar.

– Osakliga löneskillnader som ska rättas till ska självfallet inte belasta löneutrymmet, säger Marita Larsson.

Avtalet löper ut 30 april 2017. STs medlemmar är tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administrativ- och ledningspersonal på exempelvis SJ, Green Cargo, Arriva, Transdev och MTR. 

Bli den första att tycka till!